Interessante links en downloads

Download Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt loonheffingen in op uw loon of uitkering. Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Invullen en inleveren
U moet dit formulier invullen, ondertekenen en bij uw werkgever of uitkeringsinstantie inleveren. Dit moet op z’n laatst op de dag voor uw eerste werkdag.
Bij het inleveren van deze opgaaf moet u zich legitimeren. Neem dus een geldig identiteitsbewijs mee.
Let op!
Als er iets in uw gegevens verandert nadat u dit formulier hebt ingeleverd, moet u dit schriftelijk aan uw werkgever doorgeven. Lever dan een nieuwe ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ bij uw werkgever in.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/loonheffingen of bel de BelastingTelefoon: 0800-0543.

Download PDF informatieDownload PDF informatie: model_opgaaf_gegevens_loonheffingen_lh0082z7fol.pdf

Uw Salariskantoor verzorgt uw complete salarisadministratie - Uw Salariskantoor Ter Apel

Hier hebben wij een aantal relevante links en handige downloads voor u op een rijtje gezet.

De Belastingdienst

Op de site van de belastingdienst vindt u alle informatie omtrent wetgeving, belastingen en regelgeving. Het is belangrijk om deze site regelmatig te bezoeken in verband met veranderingen op vele gebieden. Tevens kunt u vaak alle door u benodigde formulieren rechtstreeks downloaden.

Ook handig: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is NL86 INGB 0002 4455 88. Vergeet bij uw betaling niet het juiste betalingskenmerk in te vullen.

Ga naar de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Rijsoverheid

Rijksoverheid.nl is dé website van het Rijk. Informatie van Postbus 51, nieuws en informatie over de regering en ministeries op één plek.

Ga naar de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

Het UWV

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ga naar de website van het UWV: www.uwv.nl

De KvK

De Kamer van Koophandel wil ondernemers verder laten komen met ondernemen. Niet alleen met een up-to-date Handelsregister waarin u informatie over alle ondernemingen in Nederland vindt. Maar ook door het aanbieden van seminars, online informatie en adviesgesprekken.

Ga naar de website van de KvK: www.kvk.nl

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.